Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Kudlacsek András EV. webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

 

A Webáruház címe:

www.szympyhygi.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Kudlacsek András EV.

Székhely címe: 5400 Mezőtúr, Vadász u. 44.

Adószám: 62647076-2-36

Bankszámlaszám : 10402049-50515152-50561005

 

 

Az internet-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

UNAS Online Kft.

 

 

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: www.szympyhygi.hu

Telefon: +36 30 488-84-64

E-mail: szympyhygi@t-online.hu

 

 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

 

Adatvédelem:

 

A Kudlacsek András EV. birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.

A Vevő adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

 

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete
 2. A kosár használata
 3. A megrendelés összeállítása
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5. A megrendelés elküldése
 6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit,

 

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

 

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás
 3. Bankkártya

 

Elállási jog

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

 

 

Elállási nyilatkozatminta

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.

 

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

 

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta

tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 1. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

                                                                                                                   

 1. Adatkezelési tájékoztató

  1. Adatkezelő azonosítása

  www.szympyhygi.hu  internetcímen elérhető webhelyet – ideértve a,www.szympyhygi.hu aldomain címeken működő weboldalakat is (a továbbiakban együtt: webhely) – a

  Név: Kudlacsek András EV.

  Adószám: 62647076-2-36

  Székhely: 5400 Mezőtúr Vadász u. 44.

  Postacím: 5400 Mezőtúr Vadász u. 44.

  E-mail cím: szympyhygi@t-online.hu

  Webhely: www.szympyhygi.hu

  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

  2./ A kezelt adatok köre

  A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A www.szympyhygi.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a Kudlacsek András EV. nem használja.
  A Kudlacsek András EV. honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.
  Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.
  A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, valamint egy saját maga által választott jelszót, valamint felhasználói nevét. Ez szükséges ahhoz, hogy regisztrálni tudjon a www.szympyhygi.hu weboldalra. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel (felhasználói nick) és milyen jelszóval regisztrál. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható. A Kudlacsek András EV. az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett. A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét a Kudlacsek András EV. kizárólag kapcsolattartási célra használja.
  Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Kudlacsek András EV. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

  3./ Az adatkezelés célja

  A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
  A Kudlacsek András EV. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven regisztrálhasson a www.szympyhygi.hu oldalra, hírlevelet igényeljen, árut vásárolhasson, valamint az áru vásárlásának biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja, támogatás esetén a személyes adatokat a Kudlacsek András EV. eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

  4./ Az adatkezelés időtartama

  A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 30 nap múlva automatikusan törlődnek.
  Az adatkezelés időtartama: a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 24 óra, a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

  5./ Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
  Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a Kudlacsek András EV. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
  A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

  6./ A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

  A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
  Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 25 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az szympyhygi@t-online.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
  A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az szympyhygi@t-online.hu e-mail címén. A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az adatkezelő. Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja. Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül eleget kell tenni az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítést, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 10-25 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.
  A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.

  7./ Tárhely szolgáltató:

  Név: Unas Online Kft.

  Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  E-mail cím: unas@unas.hu

  A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

  A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

  Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

  A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

  A címzett telefonszáma: +36-1/767-8200

  A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

  A címzett weboldala: posta.hu

   

  8./ Jogérvényesítési lehetőségek

  Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a Kudlacsek András EV. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
  A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a szympyhygi@t-online.hu e-mail címre juttassa el.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni, az alábbi elérhetőségeken:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36-1-391-1400
  • Weboldal: www.naih.hu

  9./ Kikötés

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

  10./ Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

  A honlap kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a honlap felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A honlap kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesített az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  A honlap kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  Mezőtúr 2022. január 3.

  Kudlacsek András EV.